obrazek


W związku z podpisaniem porozumienia w ramach Oracle Academy pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym ZUT, a firmą Oracle, informuję o dostępnych w związku z tym dodatkowych możliwościach edukacyjnych. 
1. Dostęp do certyfikowanych szkoleń:
     a. W ramach prowadzonych zajęć:
         - Database Foundations (w ramach przedmiotu do wyboru - Blok 2: Zarządzanie bazami danych S1/N1 Z),
         - Oracle Application Express - Application Development (w ramach zajęć na specjalności Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie S1/N1 Z). 
     b. Możliwe do uzyskania samodzielnie na podstawie realizacji szkolenia w Oracle iLearning:
         - Database Design and Programming with PL/SQL,
         - Database Design and Programming with SQL, 
         - Java Foundations, 
         - Java Fundamentals, 
         - Java Programming. 
2. Dostęp do oprogramowania Oracle po podpisaniu przez studenta umowy licencyjnej.
3. Zniżki na szkoleniach i egzaminy prowadzone przez Oracle (25-50%). 
4. Zniżki na książki i ebooki wydawane przez Oracle Press – 50%.

Szczegóły dotyczące programu na stronie Oracle Academy.
Oferta jest dostępna w celach edukacyjnych dla wszystkich użytkowników naszej Uczelni, dlatego zachęcam do kontaktu również użytkowników z innych wydziałów ZUT (Henryk.Marjak@zut.edu.pl).