W związku z podpisaniem porozumienia w ramach Oracle Academy pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym ZUT, a firmą Oracle, informuję o dostępnych w związku z tym dodatkowych możliwościach edukacyjnych. 
1. Dostęp do certyfikowanych szkoleń:
a. W ramach prowadzonych zajęć:
·         Database Foundations (w ramach przedmiotu do wyboru - Blok 2: Zarządzanie bazami danych S1/N1 Z),
·         Oracle Application Express - Application Development (w ramach zajęć na specjalności Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie S1/N1 Z).
b. Możliwe do uzyskania samodzielnie na podstawie realizacji szkolenia w Oracle iLearning:
·         Database Design and Programming with PL/SQL,
·         Database Design and Programming with SQL,
·         Java Foundations,
·         Java Fundamentals,
·         Java Programming.
2. Dostęp do oprogramowania Oracle po podpisaniu przez studenta umowy licencyjnej.
3. Zniżki na szkoleniach i egzaminy prowadzone przez Oracle (25-50%).

4. Zniżki na książki i ebooki wydawane przez Oracle Press – 50%.

Oferta jest dostępna w celach edukacyjnych dla wszystkich użytkowników naszej Uczelni, dlatego zachęcam do kontaktu również użytkowników z innych wydziałów ZUT (Henryk.Marjak@zut.edu.pl).